aylıq

aylıq
1. sif. Ayda bir dəfə olan, hər ay olan, bir ayda görülən, bir aya məxsus, ayda bir dəfə çıxan. Aylıq iş planı. Aylıq hesabat. Aylıq məcmuə.
2. sif. Bir ay müddəti, bir ay davam edən, bir ay tələb edən, bir ayda hasil olan (əmələ gələn). Aylıq gəlir. Aylıq məzuniyyət. Aylıq məhsul. // Saylarla bərabər – bir, iki, üç . . . aylıq. Biz qaçanların hamısının özünü və ailəsini bir aylıq məsariflə təmin etmişik. M. S. O.. <Fikrət:> Bəzən bir boran altı-yeddi aylıq əməyimizi bircə dəqiqənin içərisində puça çıxarır. M. Hüs..
3. is. dan. Bir ayda alınan maaş, məvacib, zəhmət haqqı. Aylığımızı dünən almışıq. Aylığımız artmışdır. – Papaqçı dedi: – Bala, mənə şagird durarsanmı? Rəsul dedi: – Nə üçün durmaram. Aylığım neçə olacaq? «Aşıq Qərib». Kərim baba inəkləri aylıq ilə güdərdi. A. Ş.. <Bayram:> Mədəndə bundan dörd qat az alırdım, indi, şükür Allaha, aylığım pis deyil. M. Hüs..
4. is. Hər hansı bir işi, ictimai kampaniyanı keçirmək üçün bir aylıq müddət. Şəhəri yaşıllaşdırma aylığı. – Cabbarlı 1929-cu ildə Zaqafqaziya xalqlarının mədəni birliyi aylığında iştirak etmişdi. M. A..
5. Yaşı bir ay olan, 30 günlük. Aylıq uşaq. Aylıq quzu.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Obsolete Tatar units of measurement — A native system of weights and measures was used by Tatars until 1924, but became obsolete when the Soviet Union adopted the metric system. The Tatar system shares many units with the Russian system (e.g. sajın and disätinä), which is close to… …   Wikipedia

  • il — is. 1. Yer kürəsinin Günəş ətrafında bir dəfə dövr etdiyi müddət (yanvarın 1dən başlayaraq hesablanan 12 aylıq dövr). Yerin günəş ətrafında tam hərəkəti bir il çəkir. Bir ilin uzunluğu 365 və ya 366 gündür. – İlin hər fəslinin bir hüsnü var, amma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaşyarımlıq — sif. Bir yaş altı aylıq, on səkkiz aylıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kiləfərə — (Salyan) bir aylıq cücə. – Bı cücə kiləfərədi, hələ yiməg olmaz; – Hindiki kiləfərələr payızda to:uğ olmaz …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mahiyyə — f. və ə. 1) aylıq maaş; məvacib; 2) minarələr arasındakı ipə qəndillər asmaqla düzəldilən mənzərə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şəhri — f. şəhərə aid olan; şəhərli ə. aya aid olan; aylıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vəzifə — ə. 1)qulluq, xidmət, iş; 2) maaş, aylıq, donluq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • attestat — <lat.> 1. Orta məktəbi bitirmək və ya xidmət haqqında şəhadətnamə. Mənim 20 yaşında olan oğlum Rəşid bəy Axundov 2 il bundan qabaq Tiflis klassik gimnaziyasının tam kursunu bitirərək, elmləri öyrənməsinə dair lazımi attestat almışdır. M. F …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aylıqçı — sif. Ay hesabı ilə, aylıq muzd ilə işləyən. <Qarı:> Hələ mənim özümü burada aylıqçı qoyub ki, Tiflis şəhərinə yeni gələn qəriblərin xəbərini ona verim. «Aşıq Qərib» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beşaylıq — sif. 1. Beş ay üçün düzəldilmiş, beş aylıq müddət nəzərdə tutulmuş, yaxud beş ay ərzində olmuş. Beşaylıq məlumat. Beşaylıq kurs. 2. Yaşı beş ay olan. Beşaylıq uşaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”